Huisregels

Als jouw kindje bij mij in de opvang komt, wordt er via Gastouderburo Berend Botje een contract opgesteld.  Hierin zijn o.a. basisregels opgesteld om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan over de opvangstijden. Hieronder vind je een aantal belangrijke punten.

Minimale urenafname

Als je jouw kindje bij mij in de opvang brengt, reken ik per dag minimaal 4 uur. 

Vakantie- en verlofdagen

F&F gastouder en ouder zijn verplicht om de dagen (bijvoorbeeld vakantiedagen, verlof- en feestdagen waarmee nog geen rekening is gehouden in het contract) waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk, maar ten minste een maand van tevoren schriftelijk aan elkaar te melden. Indien deze termijn niet in acht is genomen dan is, in het geval de ouder in verzuim is, de F&F gastouder gerechtigd de opvanguren in rekening te brengen ondanks dat opvang niet is geboden. In het geval de F&F gastouder in verzuim is, worden de uren niet aan je berekend.

Ziekte op te vangen kinderen of gastouder

Bij ziekte van het/de op te vangen kind/kinderen, wordt in overleg afgesproken of ze gebracht kunnen worden. Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd over de dagen waarop opvang zou hebben plaatsgevonden.  Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op gevraagde dagen en tijden. Voor degenen die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben wordt deze noodopvang door Berend Botje verzorgd.

Facturering en betaling

De ouder is voor de door de F&F gastouder te verrichten opvang en verzorging een vergoeding verschuldigd per uur.

Hierbij worden de tarieven van gastouderbureau Berend Botje gehanteerd. Klik hier om de rekenhulp van Berend Botje te gebruiken.

De facturatie gaat via gastouderbureau Berend Botje. De opvanguren worden aan het eind van de maand in het klantenportaal genoteerd. Je ontvangt per mail een berichtje dat de uren genoteerd staan. Deze dien je binnen 3 dagen te controleren en te accorderen. Je krijgt per maand achteraf een factuur, waarin is opgenomen het aantal opvanguren waarover de vergoeding is verschuldigd.

De factuur die je van Berend Botje ontvangt dient volgens de betalingsafspraken betaald te worden.